Administrācija

Vārds Amats Tālruņa numurs
Romans Djakons Profesors, akadēmiķis, Dr.sc.ing., Prezidents +371 67100515
Deniss Djakons Dr.oec., Asociētais profesors, Rektors +371 67100690
Marga Živitere Profesore, Dr.oec., Rektora padomniece, Vadības un ekonomikas katedras vadītāja +371 67100582
Ivars Linde Asociētais profesors, rektora padomnieks
Jurijs Šuņins Profesors, akadēmiķis, Dr.Sc.Habil., Akadēmiskā darba prorektors +371 67100593
Viktors Gopejenko Profesors, Dr.sc.ing., Zinātniskā darba prorektors +371 67100593
Nataļja Vorobjova Dr.hist., sabiedriskā darba prorektore +371 67100691
Olga Verdenhofa MBA, Ārējo sakaru prorektore +371 67100537
Valentīna Djakona MBA, Mācību prorektora p.i.
Vera Groma Karjeras centra vadītāja, ISMA mācību centra vadītāja, Pilnveides programmu vadītāja +371 67100602
Sniedze Joma Projektu daļas vadītāja, Ārējo sakaru koordinatore +371 67100602
Anna Ungure Studiju daļas vadītāja +371 67100549
Antonīna Djakona Dr.oec., Mārketinga daļas vadītāja +371 67100692
Aleksandrs Mročko Dr.sc.ing., Dabaszinātņu un datoru tehnoloģiju katedras vadītājs +371 67100593
Tatjana Lapaine Mg.paed., Starptautisko biznesa komunikāciju katedras vadītāja +371 67100582
Jeļena Lukjanova Mg.oec.sc., Tiesību katedras vadītāja, Vadības katedras vadītāja
Jeļena Matjakubova Kultūras un mākslas katedras vadītāja

Log in