Ārējo sakaru daļa

Ārējo sakaru daļa

 1. Ārējo sakaru daļa
 2. Stipendijas
 3. Apmaiņas programmas
 4. Prakse
 5. ERASMUS+

Ārējo sakaru daļa ir izveidota ar mērķi nodrošināt ISMA starptautisko sadarbību ar citu valstu augstākās izglītības iestādēm, organizācijām un asociācijām. Ārējo sakaru daļa ļauj studentiem stažēties ārzemju uzņēmumos, kā arī iziet apmācības kursu savā specialitātē ārzemju augstskolās. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana tiek organizēta partneraugstskolās un starptautiskajās organizācijās.

Lomonosova ielā 1, korp. 7, 103. kabinets, Rīga, LV-1019
+371 67100537
+371 25675372
international@isma.lv
isma_international

OLGA VERDENHOFA
Ārējo sakaru prorektore
olga.verdenhofa@isma.lv
ŽANNA KLEŠČEVŅIKOVA
Ārējo sakaru daļas vadītāja

Akadēmiskais koordinātors; ERASMUS mobilitāte
zanna.klescevnikova@isma.lv erasmus@isma.lv
DIĀNA ZMIČEREVSKA
Ārējo sakaru daļas koordinatore
Starptautiskā sadarbība
diana.zmicerevska@isma.lv
JULIJA GALKINA
Ārējo sakaru daļas koordinatore
Ārzemju studentu uzņemšana
julija.galkina@isma.lv
TATJANA DAŅIĻEVIČA
Ārējo sakaru daļas koordinatore
Ārzemju studentu uzņemšana
tatsiana.danilevich@isma.lv
NADYA IVANOVA
Ārējo sakaru daļas koordinatore
Starptautiskā prakse
international@isma.lv

Jebkurš ISMA students vienu reizi visā mācību periodā var iziet praksi vienā no ES valstīm Erasmus programmas ietvaros un saņemt programmas paredzēto stipendiju. Arī, katru vasaras sezonu students var izmantot pagaidu nodarbinātības iespēju jebkurā no sarakstā norādītajām kompānijām.

Turklāt, ir iespējams iziet praksi Jūsu piedāvātajā kompānijā, kas atrodas ES teritorijā. Pēc sīkākas informācijas lūdzu vērsties ārējo sakaru daļā konsultāciju laikā.

Visveiksmīgākajiem studentiem var tikt piedāvāta pastāvīgas nodarbinātības iespēja pēc studiju pabeigšanas ISMA.

Obligātās prasības pieteicējiem: nedrīkst būt akadēmiskie vai finanšu parādi.

Dokumentu iesniegšanas kārtība:
1. Izvēlēties no saraksta kompāniju, kura Jūs interesē.
2. Aizpildiet pieteikumu praksei.
3. Sastādiet savu CV.
4. Uzrakstiet motivācijas vēstuli Jūsu izvēlētajai kompānijai. Motivācijas vēstules paraugs ir atrodams šeit.
5. Visus dokumentus elektroniskajā veidā atsūtiet uz international@isma.lv

  Pieteikums var tikt noraidīts, ja:
 • Students patstāvīgi bija pārtraucis praksi iepriekšējās sezonās.
 • Iepriekšējā sezonā darba devējs bija iesniedzis negatīvu raksturošanas vēstuli vai negatīvas atsauksmes par studentu.
 • Iepriekšējās sezonās netika izpildītas praktikanta saistības.

Uzmanību! Students, kurš atrodas praksē ārvalstīs, strādā atbilstoši uzturēšanas valsts likumdošanai, kas paredz darbā iekārtošanai nepieciešamas papildus dokumentācijas noformēšanu praktikanta rēķinā. Arī, darba nosacījumus, brīvdienu normu, darba līguma laušanas procedūru u.t.t. nosaka prakses valsts likumdošana.

Erasmus+ prakses


Spain Hotel Fenals Garden, Santa Susanna Resort, Hotel Tossa Beach Center (Barcelona)
Stage and Go! (Barcelona)
Coral Travel (Costa Brava / Costa Dorada)
Animafest (Barcelona)
Uniprojet (Granada)
Greece Atlantica Hotels & Resorts
Aldemar Hotels & SPA
CLAPS
Bugaria CLIO

2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet; Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

  Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni:
 • Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
 • Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices);
 • Atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform).

Programma Eiropas Parlamentā tika apstiprināta 2013. gada 19. novembrī

Avots: http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_about/

Papildu informācija

next
prev

Log in