Olimpiādes

Olimpiāde-konkurss "ISMA Intelekts"

Uzmanību 10., 11. un 12. klašu skolēni!

Aicinām Jūs piedalīties Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) Olimpiādē – konkursā "ISMA - Intelekts" šādos priekšmetos: matemātika, informācijas tehnoloģijas, angļu valoda, tūrisms.

2016. gada uzdevumi:

Pagājušo gadu uzdevumi:

Reģistrācija olimpiādēm

Atrast, atklāt un atbalstīt talantīgus jauniešus, attīstīt viņu zināšanas un radošās prasmes, radīt apstākļus intelektuālajai attīstībai.Olimpiādes mērķis

Olimpiādes priekšrocības:
Uzvarētāji iegūst tiesības studēt ISMA par ISMA budžeta līdzekļiem. Laureāti un aktīvie dalībnieki – tiesības studēt augstskolā par īpašām cenām. Konkursa dalībnieki iegūst priekšroku dalībai starptautiskajās studentu apmaiņas programmās.
10. un 11. klašu skolēniem Olimpiādē "ISMA-Intelekts" iegūtās balles tiks ieskaitītas piedaloties nākamo gadu Olimpiādēs.

Olimpiāde "ISMA - Intelekts" notiek klātienē ISMA, Rīgā, Lomonosova ielā 1, 7.korpuss, 314. aud.

Uzvarētāji 2015
Uzvarētāji 2016

Ar jautājumiem vērsties
ISMA Sabiedrisko attiecību nodaļā
+371 67100691
Latgales filiāle: +371 27867438
isma@isma.lv