Cenas

  1. Studiju maksa 2017./2018.ak.gadā
  2. Studiju maksa 2017./2018.ak.gadā ārvalstu studentiem
  3. Kredīts

Reflektantu reģistrācijas maksa – 30 EUR

Programmas nosaukums Par gadu
Pilna laika Nepilna laika
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
Apdrošināšana
Finanses un banku lietas
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
EUR 1600 EUR 1850
Profesionālā bakalaura studiju programmas
Uzņēmējdarbības vadība
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmas
EUR 2000 EUR 1850
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība (1,1 g.) EUR 3000 EUR 1600
Uzņēmējdarbības vadība (1,5 g.) EUR 2200 --------
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.) EUR 2100 EUR 1680 (2,5 g.)
Datorsistēmas EUR 2100 EUR 1680
Doktorantūra
Uzņēmējdarbības vadība EUR 2550 EUR 2040
Programmas nosaukums Par gadu
Pilna laika
1.līmeņa studiju programmas
Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Finanses un banku lietas
Apdrošināšana
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
Vides dizains
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
EUR 2500
Profesionālā bakalaura studiju programmas
Uzņēmējdarbības vadība
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmas
EUR 2500
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.)
Datorsistēmas
EUR 2500
Doktorantūra
Uzņēmējdarbības vadība EUR 3000
    Students ar valsts vārdā sniegtu galvojumu var saņemt divu veidu kredītus – studiju kredītu un studējošā kredītu:
  • studiju kredītu paredzēts studiju maksas segšanai,
  • studējošā kredītu paredzēts iztikas izdevumu segšanai.

Uz valsts vārdā sniegtu galvojuma kredītu var pretendēt ikviens, kas iestājās Latvijas augstskolā vai jau sekmīgi apgūst kādu akreditēto studiju programmu.

Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību, kredīta nodrošinājumu, izmaksu, atmaksu un atmaksas atvieglojumiem var uzzināt:
Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā www.sza.gov.lv
SEB bankas mājas lapā www.seb.lv

Papildinformāciju par pieteikšanos studiju / studējošā kredītam var uzzināt pie Rektorāta nodaļas vadītājas Ludmilas Lastovskas-Zvirbules
+371 67100589
ludmila.lastovska@isma.lv

next
prev