Maģistrantūra

Maģistrantūras studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbības vadība
 2. Datorsistēmas

Programmas direktors: Dr.oec. Aivars Stankevičs
aivars.stankevics@isma.lv

Maģistra grāds sniedz iespēju ieņemt augstākā līmeņa vadītāja amatu un turpināt studijas doktorantūrā. Programma tiek īstenota sadarbībā ar ārzemju partneriem.

  Speciālizācijas:
 • Uzņēmējdarbības vadība tūrisma jomā
 • Uzņēmējdarbības vadība izglītības jomā
 • Uzņēmējdarbības vadība pārmaiņu vadības jomā
 • Uzņēmējdarbības vadība dizaina jomā

Studiju ilgums: 1 gads, 1.5 gadi, 2 gadi
Piešķiramais grāds: Uzņēmējdarbības vadības maģistrs
Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs (MBA)

Students iegūst šādas kompetences: veikt zinātniskus pētījumus, strādāt patstāvīgi un komandā, izdarīt secinājumus strīdīgos un stratēģiskos jautājumos, sastādīt plānus, aprēķināt un analizēt, vadīt pārrunas, pārvaldīt jauninājumus, būt mobilam un saprotošam starptautiskā mērogā.

Programmas mērķis ir, izmantojot plašas un vispusīgas zināšanas datorsistēmu un tehnoloģiju jomā, sagatavot profesionālus datorzinātņu maģistrus − jauna tipa mūsdienīgus speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju − Sistēmu analītiķis, kuri varētu strādāt dažādās nozarēs.

 • Studiju ilgums: 2 – 3 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālā maģistra grāds datorsistēmās
 • Kvalifikācija: Sistēmu analītiķis
  Specializācijas:
 • Datorsistēmu administrēšana un drošība
 • Telekomunikāciju sistēmas
 • Intelektuālās apmācības sistēmas
 • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas
 • Web tehnoloģiju informācijas sistēmas
 • Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas

Absolventi profesionāli sagatavoti arī uzņēmējdarbības vadības jomā, spēj izstrādāt zinātniski pamatotus vadības modeļus, projektēt un radīt nepieciešamus programmlīdzekļus un datoru informācijas sistēmas.

next
prev

Log in