Profesionālais bakalaurs

Profesionālā bakalaura studiju programmas

 1. Uzņēmējdarbības vadība
 2. Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
 3. Informācijas sistēmas
Noteicošā figūra biznesā ir mūsdienīgs uzņēmējs, kurš specializējas vadības jautājumos, ekonomikā, tiesībās, tehnoloģisko procesu organizācijas jautājumos, informācijas tehnoloģijās, personāla vadībā un finansēs.
 • Studiju ilgums: 4 gadi, neklātienē – 4,5 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālais bakalaurs Uzņēmējdarbības vadībā
 • Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs

Specializācijas:

 • Uzņēmējdarbības vadība
 • Uzņēmējdarbības vadības tiesiskais nodrošinājums
 • Kultūras menedžments
 • Datortehnoloģiju menedžments
 • Naftas ķīmijas objektu menedžments
 • Nanotehnoloģiju menedžments
 • Starptautiskās komunikācijas biznesā un menedžmentā
 • Uzņēmējdarbības vadība vides dizainā
 • Drošības dienesta vadītājs
  • Specializācija ir izveidota, lai sagatavotu profesionālus speciālistus, kuriem būs nepieciešamas zināšanas un iemaņas administrēšanā mediju industrijā.
  • Mūsdienu žurnālistikas pamati (radio, TV, foto, interneta žurnālistika)
  • IMC (integrētās mārketinga komunikācijas), tai skaitā: PR, reklāma, notikumu mārketings
  • Multimedija

Рrogramma dod iespēju iemācīties analizēt, plānot, organizēt un kontrolēt dažādus uzņēmējdarbības procesus un norises, kā arī motivēt personālu sekmīgai darbībai uzņēmumā.

Studiju programmas mācību plāns un tās atsevišķie studiju kursi nodrošina speciālistu sagatavošanas mērķus un uzdevumus.

Jevgenija Dehtjare

Programmas direktore:
Dr.oec. Jevgenija Dehtjare
jevgenija.dehtjare@isma.lv

Studiju ilgums: 4 gadi, neklātienē – 4,5 gadi
Piešķiramais grāds: Profesionālais bakalaurs Uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija: Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs

  Kur var strādāt pabeidzot studijas?
 • Kļūt par tūrisma aģentūras vadītāju, kas strādā gan ar izejošo gan ar ienākošo tūristu plūsmām
 • Vadīt tūroperatora uzņēmumu Latvijā un ārzemēs
 • Vadīt ceļotāju transporta pārvadājuma uzņēmumu
 • Kļūt par viesnīcu biznesa vadītāju
 • Vadīt ēdināšanas uzņēmumu
 • Rīkot ekskursiju braucienus
 • Strādāt tūrisma reģionālajos centros
 • Vadīt mārketinga un pārdošanas nodaļu

Kāpēc izvēlēties šo studiju programmu?
Izvēloties savu nākotnes profesiju, vēlāmies būt pārliecināti, ka iegūtā izglītība ļaus turpmāk nodrošināt sevi un ģimeni, patstāvīgi pieņemt lēmumus, aizrautīgi un daudz ceļot. Tomēr nav noslēpums, ka dzīvojam diezgan sarežģītā laikā, līdz ar to jāpārliecinās, ka iegūtā profesija mūs nepievils.

  Kāds ir mūsdienu tūrisms?
 • Neraugoties uz vispasaules ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, ceļotāju skaits ik gadu pieaug par 3-5%;
 • Ienākumi no tūrisma pakalpojumiem veido 9% no visa pasaules kopprodukta;
 • Katrs 11. cilvēks pasaulē ir nodarbināts tūrisma industrijā;
 • Ik gadu izbraucošie tūristi tērē 1.3 triljonu dolāru ārzemēs.
  Tie ir vispasaules dati. Ko mēs varam teikt par Latvijas tūrisma perspektīvām?
 • Viesnīcu aizpildīšanas radītāji un iebraucošo tūristu skaits Latvijā atrodas starp labākajiem Eiropā;
 • Katru gadu iebraucošo tūristu skaits turpina pieaugt par 10-15%.

Secinājumi: tūrisms pastāvēja, pastāv un pastāvēs kā viens no uzņēmējdarbības perspektīvākajiem un straujāk augošajiem veidiem. Cilvēki allaž ceļos un viņiem vienmēr vajadzēs atrast optimālāko ceļojuma maršrutu, transporta veidu, iepazīstināt ar apskates objektiem, izmitināt viesnīcās, rīkot ekskursijas, barot restorānos, izklaidēt klubos un lutināt SPĀ. Tūrisms ir izcils, pelņu nesošs un amizants bizness, kas pieprasa speciālas iemaņas un zināšanas. Šeit ISMĀ mēs to labi saprotam un iekļaujam studiju plānos viesnīcu un avio biļešu rezervēšanas iemaņas, darba pamatus tūrisma un tūroperatora uzņēmumos.

Mūsu mērķis – pēc savas profila specializācijas darbā iekārtotie absolventi, kuru zināšanas ir pieprasītas ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Mūsu pasniedzējiem ir liela praktiskā darba pieredze tūrismā un viņi ar prieku dalās ar savām zināšanām.

Katram studentam ir tiesības piedalīties apmaksātā praksē, kas notiek Eiropas slavenākajos kūrortos (Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un citās valstis), kā arī 1 vai 2 semestrus pavadīt apmaiņas studijās mūsu partneru universitātēs ārzemēs. Mēs arī piedāvājam prakses vietas Latvijas tūrisma un viesmīlības industrijas uzņēmumos. Daudzi no mūsu studentiem tiek iekārtoti darbā pēc izvēlētas specialitātes jau studiju gaitā.

  Vienlaicīgi ar studiju procesu mēs piedāvājam pabeigt kursus un iegūt sertifikātus, kas ļaus justies drošāk darba tirgū:
 • Ceļojumu konsultants
 • Ceļojumu organizators
 • Ekskursiju gids
 • „AMADEUS” globālās rezervēšanas sistēmas speciālists
 • Viesu uzņemšanas dienesta darbinieks
 • Viesnīcu komercdarbinieks
 • Starptautiskās viesnīcu vadības sistēmas HotSoft darbinieks
 • Bārmenis-viesmīlis
 • Pavāra palīgs

ISMA telpās notiek tūrisma laboratorijas, tūrisma spēles, darbojas tūrisma klubs un tūrisma aģentūra.

Jurijs Šuņins
Programmas direktors:
Jurijs Šuņins, profesors, Dr.Sc.Habil, fizikas un matemātikas zinātņu doktors, PhD
shunin@isma.lv
Home page: http://www.lza.lv/scientists/SHUNIN.HTMProfesionālā bakalaura studiju programma Informācijas sistēmas sniedz datorzinātņu akadēmisko, programmētāja un sistēmu analītiķa profesionālo izglītību atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām pēc augsti kvalificētiem speciālistiem datorzinātņu jomā, nodrošina fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavo tālākām studijām profesionālā maģistrantūrā attiecīgā datortehnoloģiju virzienā. Īpaša studiju programmas dominante – mākslīgas intelektuālas sistēmas un nanotehnoloģiju pielietojumi intelektuālas informācijas sistēmās.

 • Studiju ilgums: 4 gadi, neklātienē – 4,5 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas sistēmās
 • Kvalifikācija: Sistēmu analītiķis
  Specializācijas:
 • Telekomunikāciju sistēmas
 • Datorsistēmu administrēšana un drošība
 • Intelektuālās apmācības sistēmas
 • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas
 • Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas
 • Web-tehnoloģiju informācijas sistēmas
 • Datordizains un mediju tehnoloģijas

Studiju programma Informācijas sistēmas paredz vispārēju teorētisko sagatavošanu informācijas sistēmās, programmēšanā, datortīklu tehnoloģijās, mūsdienu tehnoloģijās, dabas un vadības zinātņu virzienā. Šī studijas programma saistīta ar socioloģiju zinātnēm, kā arī ar dažādo sociālo parādību un procesu datormodelēšanas un zinātniskās prognozēšanas jomām, kas ir nepieciešams zinātnisko problēmu izpētē un praktisko vadības lēmumu pieņemšanā. Datormodelēšanā iekļauti svarīgi instrumenti un līdzekļi zinātnisku problēmu izpētē un risināšanā, kā arī zinātniskās prognozēšanas potenciāls.

Studiju programmas Informācijas Sistēmas galvenais virziens saistīts ar intelektuālo informācijas sistēmu izstrādi, kas savukārt nozīmē apmācīšanas datorsistēmu radīšanu, objektorientēto pārvaldības datu sistēmu attīstīšanu, ekspertu sistēmu izstrādi, neirontīklu pašapmācamo datorsistēmu izpēti sakarā ar mākslīga intelekta funkciju modelēšanu un tās praktisko pielietošanu. Nanotehnoloģiju ierīces ka būtiskie intelektuālo sistēmu elementi spēj efektīvi paplašināt tas attīstīšanas iespējas, t.sk. arī dzīvajā dabā (piem. medicīnā, drošības sistēmās utt.)

Sistēmu analītiķis spēj projektēt un radīt praksē nepieciešamus, konkurētspējīgus programmlīdzekļus un datoru informācijas sistēmas, nodrošinot tos ar nepieciešamo ekspluatācijas dokumentāciju un tehnisko servisu.

Studiju programmas mācību plāns un tās atsevišķie studiju kursi nodrošina speciālistu sagatavošanas mērķus un uzdevumus.

next
prev

Log in