Viesmīlība

Viesmīlība

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

ISMA Mācību centrs piedāvā mācību kursu atbilstoši 29.09.2015 MK noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”

Ilgums: 3 astronomiskās stundas
Sākums: Apmācību laiks pēc individuālas vienošanās
Maksa: 10.00 EUR
Vadītājs: Studiju programmas “Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” direktore, Mg.oec. Ingrīda Lerha
Lomonosova 1, 7.korp., 104.aud., Rīga
+371 26308820
ingrida.lerha@isma.lv
Info: vera.groma@isma.lv; +371 67100602

Klausītājs saņem Apliecību, atbilstoši MK noteikumiem.

Izraksts no MK noteikumiem Nr.545:
1. Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu.
2. Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.
3. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti. 

Kursa saturs (atbilstoši MK noteikumiem):
1. Vispārīgā daļa:
1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:
4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Pasniedz: Studiju programmas “Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” direktore, Mg.oec. Ingrīda Lerha

Vīna kultūras pamati

ISMA Mācību centrs piedāvā mācību kursu „Vīna kultūras pamati”.
Piedāvātā programma sastāv no 8 tēmām/nodarbībām. Klausītāji var izvēlēties apmeklēt kā visas astoņas nodarbības, tā arī atsevišķas nodarbības.

Kursu maksā iekļauta vīna degustācija

Ilgums: 3 astronomiskās stundas
Sākums: katru pirmdienu, sākot no 25.janvāra, plkst.17:30
Maksa: 20.00 EUR par vienu nodarbību vai 160.00 EUR par kursu
Vadītājs: Vīnzinis/Sommelier Uldis Grigalis (AS Interbaltija AG)
Lomonosova 1, 7.korp., 104.aud., Rīga
+371 26308820
ingrida.lerha@isma.lv
Info: vera.groma@isma.lv; +371 67100602

Klausītājs saņem ISMA Sertifikātu.

Piedāvātā programma sastāv no 8 tēmām/nodarbībām::
1. Ievads (vīna pazīšana, glabāšana, pasniegšana, degustēšana un novērtēšana)
2. Dzirkstošie vīni - atšķirības un radīšanas metodes
3. Stiprinātie vīni - to nozīme mūsdienu restorānu vīna kartēs
4. Vecās pasaules klasika
5. Jaunās pasaules modernie stili
6. Destilāti
7. Glāžu apmācības (cik liela nozīme ir pareizas glāzes izvēlei)
8. Vīna un ēdiena saderības pamatprincipi

Bāra darba organizācija

ISMA Mācību centrs piedāvā mācību kursu „Bāra darba organizācija”.
Piedāvātā programma sastāv no 6 tēmām/nodarbībām.

Cenā iekļauta dzērienu degustācija

Ilgums: 3 astronomiskās stundas
Sākums: katru pirmdienu, sākot no 4.aprīļa, plkst.17:30
Maksa: 20.00 EUR par vienu nodarbību vai 120.00 EUR par kursu
Vadītājs: Bārmenis/izklaides uzņēmuma “Martandi” vadītājs Ivars Rutkovskis
Lomonosova 1, 7.korp., 104.aud., Rīga
+371 26308820
ingrida.lerha@isma.lv
Info: vera.groma@isma.lv; +371 67100602

Klausītājs saņem ISMA Sertifikātu.

Piedāvātā programma sastāv no 6 tēmām/nodarbībām:
1. Ievads – bāra un kokteiļu vēsture, dzērienu degustācija, kokteiļu piedāvāšana
2. Bāra darba organizācija (darbs, pamatinstrumenti, glāzes, attieksme), kokteiļu veidi un klasifikācija, rums (vēsture, ražošana, veidi)
3. Džins (vēsture, ražošana), viskijs (vēsture, ražošana, veidi), viskija blendēšanas meistarklase
4. Alus (ražošana, mīti, veidi), vodka (vēsture, ražošana, veidi), efektīvs darbs bārā – konkurss ātrā sajaukšana
5. Brendijs (vēsture, ražošana, veidi), liķieri un uzlējumi, jaunās tendences kokteiļu pagatavošanā
6. Ievads flairingā, vēsture, bārmeņu konkursi, lielākās bārmeņu organizācijas Latvijā un pasaulē, eksāmens