Visi kursi

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

ISMA Mācību centrs piedāvā mācību kursu atbilstoši 29.09.2015 MK noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”

Ilgums: 3 astronomiskās stundas
Sākums: Apmācību laiks pēc individuālas vienošanās
Maksa: 10.00 EUR
Vadītājs: Studiju programmas “Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” direktore, Mg.oec. Ingrīda Lerha
Lomonosova 1, 7.korp., 104.aud., Rīga
+371 26308820
ingrida.lerha@isma.lv
Info: vera.groma@isma.lv; +371 67100602

Klausītājs saņem Apliecību, atbilstoši MK noteikumiem.

Izraksts no MK noteikumiem Nr.545:
1. Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu.
2. Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.
3. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti. 

Kursa saturs (atbilstoši MK noteikumiem):
1. Vispārīgā daļa:
1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:
4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Pasniedz: Studiju programmas “Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” direktore, Mg.oec. Ingrīda Lerha