Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”; Nr.1.1.1.1/20/A/038

Projekta norise 01.07.2023.- 31.08.2023.

2023.gada 31.augustā projekts noslēdzas, sasniedzot projektā noteikto mērķi: “iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, rūpnieciskā pētījuma ietvaros izstrādājot inovatīvu profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīci, kas sevī ietver jaunus inženiertehniskos un informācijas tehnoloģijas risinājumus, arī ierīces pielietojamības metodoloģiju, kuras izveide tiks balstīta uz jaunākajām zinātnes atziņām optometrijas un redzes zinātnes jomā.”

Projekta ietvaros ir:

1) izstrādāts EYE ROLL prototips, tajā skaitā programmatūra;

2) Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa iesniegusi SIA “Eye roll” gala nodevumusacu muskulatūras relaksēšanas un darbības uzlabošanas metodikas, acu stimulu parametru aprakstu;

3) SIA “Eye roll” saņēmusi Latvijas patentu, pieteikts Eiropas un starptautiskais patents;

4) ISMA ieguvusi know-how “Adaptīvas programmatūras izstrāde ar mākslīgā intelekta elementiem redzes veselības elektroierīces daudzfunkcionālas darbības nodrošināšanai;

5) sagatavoti 2 zinātniskie raksti publicēšanai;

6) īstenots plašs sabiedrības informēšanas pasākumu kopums.

Šobrīd noris darbs pie gala atskaites izstrādes.

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.

Other news

Choose your education program

Check out our management, tourism, and information technology education programs.

To the top