Projektu daļas uzdevums ir organizēt ISMA līdzdalību starptautiskās izglītības un pētniecības programmās un projektos, atbilstoši augstskolas interesēm.

Galvenie darba virzieni vienmēr ir bijuši saistīti ar Latvijā pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem – Eiropas Sociālo Fondu ESF un Eiropas Reģionālās Attīstības Fondu ERAF, ar dalību ES Mūžizglītības programmas sektorālajās programmās un projektos; citās ES programmās – NORDPLUS, EEZ mērķfinansējumā, kā arī ar dalību ES Ārējās programmās - TEMPUS, ERASMUS MUNDUS u.c.

No 2014.gada sāk darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”.

„Erasmus+” apvieno vienā programmā vairākas līdzšinējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu.

Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni:

 • Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);
 • Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices);
 • Atbalsts politikas reformām (Support for Policy Reform).

Pašlaik īstenojam vairākus starptautisku programmu projektus:

 • Erasmus+ programme project "GATE" (aims to enhance the competencies and skills of primary education teachers and mentors... Read more)
 • EU Tempus programme project “Armenian Coordination Agency “University-Employer” (ARARAT), Nr. 530321-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-SMHES, vairāk ararattempus.org
 • EU Tempus programme project “ECDL National Operator and Test Centres in Azerbaijan” (ENOTES), Nr. 530340-TEMPUS-1-2012-1-AZ-TEMPUS-JPHES
 • EU Tempus programme project “Students self-governance & Democratic Involvement in Kazakhstan” (STUDIK), Nr.516802-TEMPUS-1-2011-1-KZ-TEMPUS-SMGR, vairāk www.studik.eu
 • EU LLP programme - European Platform for Communities of Practice in Lifelong Learning (DISCUSS), Nr. 543377-LLP-1-2013-1-DE-KA4-KA4MP
 • Leonardo da Vinci programme VETPRO mobility project "The Vocational Process of The Disabled citizens in European Union countries" Nr.2013-1-TR1-LEO03-50970
 • Fuse IT
 • EYE Roll

Tikpat svarīgi ir arī mūsu nelielie projekti, kuri saistīti ar pieredzes apmaiņas programmām citās Eiropas valstīs, kas pēc tam kalpo par pamatu jau lielākiem savstarpējiem projektiem.

Īpaša vieta visu projektu grupā ir Erasmus mobilitātes projektiem, par kuriem detalizēti varat lasīt sadaļā „Ārējo sakaru daļa”.

Arī Latvijā pieejamo Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu – Eiropas Sociālā Fonda ESF un Eiropas Reģionālās Attīstība Fonda ERAF aktivitātēs ir iestājies neliels pārtraukums, jo līdzīgi kā lielajās Eiropas programmās sākas jauns finansējuma periods 2014-2020.


KONTAKTI:

Diāna Zmičerevska
Projektu daļas vadītāja
diana.zmicerevska@isma.lvTo the top