ISMA Karjeras centra misija
Atbalstīt un veicināt augstskolā studējošo izaugsmi un nodarbinātību ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pasākumu palīdzību.

Karjeras centra mērķauditorija ir studenti, absolventi, darba devēji un vidējās izglītības iestāžu audzēkņi.

Galvenie Karjeras centra mērķi ir:

  • paaugstināt studentu un absolventu integrēšanos un konkurētspēju darba tirgū;
  • plānot, organizēt un kontrolēt studiju prakses norisi;
  • konsultēt un informēt vidējās izglītības iestāžu audzēkņus par izglītības veidiem, studiju programmām un nodarbinātības iespējām pēc konkrētas izglītības iegūšanas;
  • veicināt sadarbību ar darba devējiem, piemēram, par prakses vietām, projektiem, pētījumiem un aktuāliem darba piedāvājumiem;
  • veidot un uzturēt informatīvo resursu bāzes – absolventu, darba devēju datu bāzes, kā arī elektroniski izvietot un apkopot ar karjeru un karjeras iespējām saistītu informāciju.

Augstskolai ir daudz ilgtermiņa līgumu ar uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs par studentu nodrošināšanu ar prakses vietām.
Papildus šo jautājumu risināšanai Karjeras centra darbinieki sniedz konsultācijas profesionālās orientācijas jautājumos, iesaistās dažādos izglītības projektos, organizē informatīvus seminārus, konferences un tml.

Katru gadu rudenī augstskolā notiek ikgadējā konference „Internship & Employment”, kur savā pieredzē dalās gan studenti, gan darba devēji, daļa no kuriem ir bijušie ISMA absolventi.

Daudzie pozitīvie piemēri parāda, ka mūsu augstskolas absolventu teorētiskās zināšanas un prakses laikā iegūtā pieredze nodrošina viņu konkurētspēju darba tirgū.

Informācija par praksi ir pieejama Moodle sistēmā ienākot caur my.isma.lv

ISMA nolikums par studiju praksēm


Kontakti

Studentu uzņemšanas laiks
Pirmdiena - Piektdiena 10:00 - 17:00

 Valērijas Seiles iela 1 k.5, 206. kabinets
+371 67241591
karjeras.centrs@isma.lv
marina.celika@isma.lvAugšup