Inkubatorā, ISMA studentiem ir iespēja attīstīt un realizēt savas biznesa idejas, saņemot Inkubatora dalībniekiem piešķirtās priekšrocības un atbalstu.

Mērķis: Atbalstīt un veicināt ISMA studentu ieinteresētību uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā.

Misija: Sniegt ISMA studentiem zināšanas un pieredzi uzņēmējdarbības jomā, un nodrošināt labvēlīgu vidi biznesa ideju attīstībai.

ISMA Biznesa inkubatora pretendentu uzņemšana un dalība notiek atbilstoši Nolikumam.

Pretendentus Inkubatorā uzņem Konkursa kārtībā.

Sešu soļu shēma:

 1. Pretendentu konsultācijas ar zinātnisko vadītāju (mentors) vai ar Inkubatora vadītāju

 2. Aizpildīt Pieteikumu un iesniegt Karjeras centrā

 3. Pieteikuma vērtēšana

 4. Biznesa idejas prezentācijas

 5. Konkursa rezultātu paziņošana

 6. Dalībā Biznesa inkubatorā

ISMA Biznesa inkubatora dalībnieki:

 • Piedalās apmācību pasākumos: konferencēs, semināros, praktiskās darbnīcās utt.;

 • Saņem Konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmuma finanšu plānošanā, grāmatvedības, mārketinga, juridiskajos, lietvedības u.c. jautājumos;

 • Izveido biznesa plānu, nodibina uzņēmumu un uzsāk uzņēmējdarbību atbilstoši biznesa idejai.

  Eksperti

  Vārds, uzvārds

  Jautājuma joma

  ISMA Biznesa inkubatora status

  Asoc.prof., Dr.oec.
  Viktoriia Riashchenko

  Stratēģiskā menedžmenta jautājumos un cilvēku resursu vadības jautājumos

  ISMA Biznesa inkubatora vadītājs, eksperts

  Prof., Dr.sc.ing.
  Rostislavs Kopitovs

  Biznesa projektēšanas jautājumos

  ISMA Biznesa inkubatora ekspertu komisijas priekšsēdētājs, eksperts

  Prof., Dr.oec. Deniss Djakons

  Darba tirgus pētījumu un mārketinga jautājumos

  Eksperts

  Prof., Dr.oec. Antonina Djakona

  Mārketinga un vizuāla mārketinga jomā, inovācijas un attīstība augstākā izglītības joma

  >Eksperts

  As. Prof., Dr.oec. Olga Verdenhofa

  Сilvēku resursu vadības jautājumos

  Eksperts

  As. Prof., Dr.oec. Valentina Djakona

  Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums

  Eksperts

  As. Prof., Dr.oec. Jevgenija Dehtjare

  Mārketinga un tūrisma jautājumos

  Eksperts

  Maksims Grinčuks

  Finansu menedžmenta un investīciju jautājumos

  Eksperts

  Kristīne Hamruna

  Grāmatvedības jautājumos

  Eksperts

  MBA, Žanna Kļeščevņikova

  Tiesību jautājumos

  Eksperts

  Staņislavs Miščenko

  Ēdināšanas organizācijas tehnoloģiskā procesa jautājumos

  Eksperts

  Asoc.prof. Ivars Linde

  Biznesa projektu jautājumos

  Eksperts

  Aija Zeltiņa

  Valsts valodas jautājumos

  Konsultants

  Ludmila Lastovska-Zvirbule

  Lietvedības jautājumos

  Konsultants

Pretendenti

Pretendents ir ISMA students vai absolvents vai studentu komanda (turpmāk – students), kas pieteikušies dalībai Inkubatorā.

Dalībai Inkubatorā var pieteikties:

 • ISMA studenti un ISMA absolventi, kuri absolvējuši ISMA pēdējā gada laikā;
 • Citu Latvijas augstskolu studenti, apvienojoties ar ISMA studentiem un/vai ISMA absolventiem komandā, kurā ir vismaz 51 % ISMA studentu un/vai ISMA absolventu īpatsvars.

Pretendenti veido komandas vai piesakās individuāli. Maksimālais dalībnieku skaits komandā ir 5 (pieci) cilvēki.

Pretendentus Inkubatorā uzņem Konkursa kārtībā: pretendenta konsultācijas ar zinātnisko vadītāju (mentoru) un/vai Inkubatora vadītāju par iestāšanos; Pieteikuma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana Karjeras centram; Pieteikuma vērtēšana komisijā; Biznesa idejas prezentācija; Konkursa rezultātu paziņošana.

Pretendenta „Sešu soļu” shēma:

 1. Pretendentu konsultācijas ar zinātnisko vadītāju (mentors) vai ar Inkubatora vadītāju
 2. Aizpildīt Pieteikumu un iesniegt Karjeras centrā
 3. Pieteikuma vērtēšana
 4. Biznesa idejas prezentācijas
 5. Konkursa rezultātu paziņošana
 6. Dalībā Biznesa inkubatorā

Uzņemšanas kārtība / Konkursa kārtība

Pretendentiem jāiesniedz datorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa, rekomendācija no zinātniskā/kursa darba vadītāja un visu pretendentu CV valsts valodā. Dokumenti jāiesniedz Karjeras centra vadītājam: marina.celika@isma.lv Pretendentu pieteikumu vērtēšanu veic Ekspertu komisija, kas sastāv vismaz no 5 personām.

Pieteikumu vērtēšana notiek divos posmos.
I. posmā Komisija veic vērtēšanu pēc administratīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem, un pieņem lēmumu, kurus pretendentus aicināt uz otro posmu.

Administratīvie kritēriji:

 • Aizpildīti visi pieprasītie pieteikuma informācijas lauki;
 • Rekomendācija no zinātniskā/kursa darba vadītāja;
 • Pretendentu atbilstība Biznesa inkubatora mērķauditorijai;
 • Biznesa plāna apjoms pieteikumā nepārsniedz 10 lappuses A4 formāta lapas.
 • Ja pieteikums neatbilst kaut vienam administratīvajam kritērijam, tad tas netiek vērtēts un pretendents tālāk Konkursā nepiedalās.

Kvalitatīvie kritēriji.Pieteikumu atbilstība noteiktajiem kvalitātes kritērijiem tiek vērtēta ar punktiem:

 • Biznesa idejas īsā apraksta kvalitāte – max 5 punkti;
 • Biznesa idejas ilgtspēja – max 10 punkti;
 • Biznesa idejas konkurētspēja – max 5 punkti;
 • Biznesa idejas inovācija – max 5 punkti;
 • Biznesa idejas eksporta iespējas – max 5punkti;
 • Biznesa idejas raksturs: ražošana vai pakalpojumu sniegšana – max 5 punkti.

Pretendenti, kuri pirmajā posma ir ieguvuši vismaz 15 punktus, tiek aicināti uz Konkursa otro posmu.

II. posmā pretendentiem jāprezentē sava biznesa ideja Komisijai. Pretendentam sava biznesa ideja jāprezentē 10 minūtēs. Konkursa rezultātus Komisija paziņo 5 (piecu) darba dienu laikā no biznesa idejas prezentācijas dienas.

Sniegto pakalpojumu limits

Nr.

Sniegtie pakalpojumi

Sniegto pakalpojumu limits

1

1 (viena) atvērta tipa biroja vieta Inkubatora biroja telpā un tas apsaimniekošana

Inkubēšanas periods*

2

ISMA ēkas koplietošanas telpu izmantošana un to apsaimniekošana

Inkubēšanas periods*

3

Konferenču telpas izmantošana

Один раз в месяц

4

Sanāksmju un pārrunu telpas izmantošana

Один раз в месяц

5

Juridiskās adreses izmantošana

Inkubēšanas periods*

6

Interneta un faksa izmantošana

Inkubēšanas periods*

7

Dalībnieku uzņēmumu mājas lapu hostings

Inkubēšanas periods*

8

Biroja tehnikas (printera, skenera) izmantošana

Printeris – 5 EUR apjomā

Skeneris - Inkubēšanas periods*

9

Apmācības pasākumi: konferences, semināri, praktiskās darbnīcas utt.

Atbilstoši darba plānam

10

Mentorings

Inkubēšanas periods*

11

Konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, uzņēmuma finanšu plānošanā, grāmatvedības, mārketinga, juridiskajos, lietvedības u.c. jautājumos

Vienu reizi mēnesī

Kontakti

 Viktoriia Riashchenko

Vadītāja, eksperts

viktoriia.riashchenko@isma.lv

67114520
26008383

Rostislavs Kopitovs

Ekspertu komisijas priekšsēdētājs, eksperts

rostislavs.kopitovs@isma.lv

67114520
26435858

Marina Čelika

Konsultants vispārējos jautājumos

marina.celika@isma.lv

67100602
29217596

Aktuālā informācija

Cienāmais ISMA students un absolvents!

Jums ir biznesa ideja, kuru vēlāties attīstīt līdz biznesam un esat gatavi iziet ceļu no biznesa idejas līdz biznesa firmas veidošanas, tad – mēs aicinām Jūs kļūst par Biznesa inkubatorā (BI) dalībnieku, lai mācīties, saņemt profesionālās konsultācijas un organizatorisku atbalstu.

ISMA Biznesa inkubators aicina pieteikties BI dalībai. Pieteikšana un pretendentu Konkurss notiks atbilstoši Nolikumam.Augšup