alt

Sadarbības ietvaros starp ISMA University of Applied Sciences un Augstāko Drošības un Ekonomikas Skolu - Plovdiv, tika tulkots un Latvijā izdots zinātniskais darbs, ko uzrakstījis HSE prezidents, Profesors Georgijs Ljubenovs Manolovs, Politisko zinātņu doktors. Profesors Manolovs ir 150 zinātnisko darbu un publikāciju autors, tostarp astoņu monogrāfiju, sešu mācību grāmatu un četrpadsmit pētījumu autors. Darba nosaukums ir "POWER AND PRIVILEGES IN POLITICAL HISTORY (XXX CENTURY BC–XXI CENTURY AD)” un tas ir izdots trijos sējumos:

Grāmata 1

Grāmata 2

Grāmata 3

Augšup