Ārēko sakaru daļas mērķis ir attīstīt un koordinēt Augstskolas ārējo sadarbību ar izglītības iestādēm, valsts vai pašvaldību instūcijām, nevalstiskām organizācijām un profesionālajām asociācijām Latvijā un ārvalstīs.

Kontakti

international@isma.lv
ŽANNA KLEŠČEVŅIKOVA
Ārējo sakaru prorektore
zanna.klescevnikova@isma.lv
Lomonosova iela 1, 6. korpuss, 108. kabinets
+371 67100537
TATSIANA SAIFAROVA
Ārējo sakaru koordinators
(Ārvalstu studentu uzņemšana)

tatsiana.saifarova@isma.lv
Lomonosova iela 1, 7. korpuss, 113. kabinets
+371 67100549
DIĀNA ZMIČEREVSKA
Projektu nodaļas vadītāja
Ārējo sakaru koordinators
(Erasmus un citu projektu sadarbība un partnerība)

diana.zmicerevska@isma.lv
Lomonosova iela 1, 6. korpuss,
206.kabinets
+371 67114518
JULIJA GALKINA
Ārējo sakaru koordinators
(Ārvalstu studentu uzņemšana)

julija.galkina@isma.lv
Lomonosova iela 1, 6. korpuss,
105. kabinets
+371 67100537
KARINA LAZAREVA
Ārējo sakaru koordinators
(ERASMUS prakses mobilitāte)

karina.lazareva@isma.lv
Lomonosova iela 1, 6. korpuss,
206.kabinets
+371 67114518
OLGA ROSLOVA
Ārējo sakaru koordinators
(Vīza un uzturēšanās atļauja)

olga.roslova@isma.lv
Lomonosova iela 1, 6. korpuss,
105. kabinets
+371 67100537
MARINA CELIKA
Ārējo sakaru nodaļas vadītājs
(ERASMUS ES studiju mobilitāte)
Karjeras centra vadītāja

marina.celika@isma.lv
Lomonosova iela 1, 6. korpuss,
206.kabinets
+371 67114518
JEVGENIJA VERŠIŅINA
Ārējo sakaru koordinators
(Ārvalstu studentu finanšu jautājumi)

jevgenija.versinina@isma.lv
Lomonosova iela 1, 6. korpuss,
206.kabinets
+371 67114518


Augšup