Studentu pašpārvaldē darbojas šādi sektori:

  • Akadēmiskā un zinātniski-pētnieciskā darba sektors,
  • sporta sektors,
  • ārējo sakaru sektors,
  • kultūras sektors.

Studentu pašpārvalde 2022/2023
Studentu pašpārvalde 2021/2022
Studentu pašpārvalde 2020/2021
Studentu pašpārvalde 2019/2020Augšup