• ISMA 25
  • ISMA 2015
  • ISMA 2011
  • ISMA 2005
  • ISMA 2001
  • ISMA 1994

2019. gads ir ISMA jubilejas gads. Pirms 25 gadiem, 1994. gadā, Latvijā tika dibināta jauna augstākās izglītības iestāde: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA).

Augstskola tika radīta uz Rīgas Aviācijas universitātes (RAU), vienas no pasaules lielākajām augstskolām ar simtgadīgu vēsturi, bāzes. 

ISMA šodien — tas ir holdings, kas nodrošina izglītību no pirmsskolas sagatavošanas ISMA PREMJERS vidusskolā līdz doktorantūras līmeņa studijām augstskolā. Holdinga struktūrā ietilpst arī 2 filiāles: Latgales filiāle Daugavpilī un starptautiskā filiāle Fergānā, Uzbekistānas Republikā.

ISMA ir mūsdienīga augstskola, kas dinamiski attīstās un nodrošina apmācību profesijās, kas ir pieprasītas pasaules darba tirgū. ISMA ZPI darbinieki veic perspektīvas zinātniski-pētnieciskās izstrādes.

ISMA ir starptautiska augstskola ar multikulturālajām tradīcijām un lielu draugu skaitu visā pasaulē. Šeit studē studenti no 27 pasaules valstīm. Savukārt Latvijas studenti aktīvi piedalās starptautiskajās mobilitātes programmās, iziet praksi un stažēšanos lielākajās starptautiskajās universitātēs un uzņēmumos. Studenti izbauda interesantu, piepildītu dzīvi.

ISMA absolventi strādā visā pasaulē, ieņem augstus amatus kā valsts struktūrās, tā arī privātajā biznesā.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola sirsnīgi pateicas visiem, kas pagodināja ar savu klātbūtni un sveica ISMA 25 gadu jubilejā. ISMA kolektīvam bija ļoti patīkami tik nozīmīgā notikumā dalīties savā priekā ar jums. Mēs ceram arī uz turpmāku veiksmīgu un radošu sadarbību!

ISMA kolektīva vārdā ISMA rektors Deniss Djakons

2015.gadā ISMA jau ir moderna augstskola ar plašu studiju programmu un specializāciju spektru katrā līmenī: no 1.profesionālā līdz pat doktorantūrai.

ISMA struktūrā arī ietilpst Privāta vidusskola Premjers (no 1. līdz 12.klasei) un Privātā profesionālā vidusskola Sigma, kur gatavo jaunus speciālistus vizuālajā mākslā, grafiskajā dizainā un datormodelēšanā.

Pašlaik augstskolā ir izveidota liela nodaļu sistēma, kuru darbība ir veltīta studiju procesa organizēšanai, studentu darbiekartošanai, pieredzes paplašināšanai un prasmju uzlabošanai, piedaloties dažādos vietējos un starptautiskajos projektos, kā arī, sporta un izklaides aktivitāšu organizēšanai.

Pēdējo 10 gadu laikā ISMA ir kļuvusi starptautiskā augstākās izglītības iestāde: viena trešdaļa studentu ir Krievijas, Ukrainas, Ķīnas, Kazahstānas, Uzbekistānas un citu valstu pilsoņi.

2011.gadā Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola pārvācās uz savām jaunām telpām. Tagad skola, koledža un augstskola atrodas vienā ēkā, kas nozīmīgi optimizē studiju procesu un tā koordinēšanu. Administrācijai ir sava atsevišķa ēka.

Augstskolas sastāvā iekļaujas Privātā profesionālā vidusskola Sigma, kas ļauj paplašināt izglītības pakalpojumu spektru.

2011.gadā ISMA saņem licenci doktora programmas Uzņēmējdarbības vadība īstenošanai.

Augstskola turpina dinamiski attīstīties līdzi laikam. Pieprasījumam pēc augstākās izglītības pieaugot, ISMA atver filiāles Kijevā, Daugavpilī, Ventspilī un Balvos.

Visbeidzot izveidojas Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas simbolika, kas tiek lietota arī šodien.

Ģerbonis

Ģerboņa pamats ir klasisks vācu vairogs. Uz purpura fona (Latvijas karoga valsts simbolikas krāsa) ģerboņa centrā ir novietots heraldisks dzīvnieks - sudrabainas krāsas vienradzis ar zelta apmalojumu, zeltkrēpju ar zelta asti un zelta ragu. Pār vienradzi ar balti-zelta burtiem tika atdarināta ISMA devīze  Ubi Concordia, Ibi Victoria (lat) – Kur ir Saticība, tur ir Uzvara. Zemāk (zem vienradža) ar lieliem balti-zelta burtiem - augstskolas abreviatūra - ISMA, vēl zemāk zelta burtiem - augstskolas izveides gads klasiskā latīniskā izpildījumā. Ģerboni ierāmēja daiļa sudrabaini-zelta apdare, no lejas viņš aptverts ar diviem simetriskiem zelta laurauga zariem. Laulā ģerboni akadēmisma un zinātnes simbols - profesora cepure ar zelta otu un zināšanas nozīmīguma simbols - papīru tīstoklis, kas apņemts ar zelta lenti.

Ģerboņa krāsas:

  • Purpurs - cieņas, spēka un varenības simbols
  • Zelts (dzeltena krāsa) - bagātības, taisnīguma un augstsirdības simbols
  • Sudrabs (balta krāsa) - tīrības un nevainības simbols

Heraldisks dzīvnieks: Vienradzis - mītisks dzīvnieks, skrienošs zirgs (spējīgs pārveidoties arī par citiem dzīvniekiem) ar taisnu garu ragu pierē – tīrības un šķīstības simbols.

Karogs: Trīs vertikālas BWB svītras (blue-white-blue; 4:5:4). Gaišzila krāsa asociējas ar virsvaldību un izcelsmes cēlsirdību, nozīmē mieru un cieņu, balta krāsa ir nodomu skaidrības, attīrīšanas un dievišķības, atvērtības un neziņas simbols. Uz karoga auduma gabala balta svītras centrā, kā patiesības meklējuma simbols ir novietots ISMA ģerbonis.

Šajā periodā pasniedzējs Jurijs Šuņins uzrakstījis ISMA himnu.

Jaunā gadsimta sākumā ISMA kļūst viena no populārākām un pieprasītākām augstskolām Latvijā. Studentu skaits pārsniedz 3000 un pastāvīgi strādājošā personāla skaits sasniedz 100 cilvēku.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola aktīvi attīsta starptautiskos sakarus un kontaktus. Veidojas liels partneru augstskolu, uzņēmumu un asociāciju saraksts gan ES telpā, gan ārpus tās.

ISMA Ārējo sakaru daļa pirmo reizi saņem ERASMUS hartu, un pateicoties tam, studentiem rodas iespēja saņemt stipendijas studiju un prakses mobilitātēm ES valstīs.

1994.gadā uz Rīgas Aviācijas universitātes pamata tika izveidotas vairākas privātās augstskolas, viņa no kurām bija Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. Praktiski uzreiz tika akreditēti trīs studiju virzieni: Uzņēmējdarbības vadība, Informācijas tehnoloģijas un Tūrisms.

Augstskolu vadīja pašreizējs ISMA prezidents – Prof. Dr.sc.ing Romans Djakons.

Augstskolas vadība uzreiz nolēma strādāt inovatīvās attīstības virzienā, tāpēc liela uzmanība tika veltīta studiju procesa tehniskajam nodrošinājumam un modernu tehnoloģiju izmantošanai augstskolas darbības organizēšanā.

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup