2021. gada 26. novembrī ISMA mācībspēki, dr. oec. Jevgenija Dehtjare un mg. Diāna Peršteina-Lapkisa (NewDoor sociālā akseleratora dibinātāja) attālināti apmeklēja konferenci "Sociālā uzņēmējdarbība un inovācijas globālo izaicinājumu risināšanai" Harkovā, Ukrainā.
Konferences laikā viņi dalījās ar Latvijas pieredzi Sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādē un kā NewDoor Accelerator atbalsta jaunu ideju un sociālo uzņēmumu rašanos.

Ukrainā darbojas vairākas organizācijas, kas palīdz cilvēkiem attīstīt sociālos uzņēmumus, taču nav vienota tiesiskā regulējuma, kas šos uzņēmumus atbalstītu, un citi atbalsta instrumenti ir sadrumstaloti. Latvijā uzkrātas pieredzes piemēri sniedza dalībniekiem vērtīgu ieskatu par nepieciešamo valsts atbalstu un to, kā atbalsta platformas palīdz nodrošināt ļoti vērtīgu pieredzes apmaiņu un strukturētu zināšanu pieaugumu. Minētās aktivitātes palīdz veidot vairāk sociālo uzņēmumu, vienlaikus sniedzot dažādus piemērus tradicionālo uzņēmumu īpašniekiem, kuri vēlas uzzināt par korporatīvo sociālo atbildību. Sociāli atbildīga domāšana palīdz gan veidot jaunus uzņēmumus, kas dod labumu valsts ekonomikai, gan padarīt sabiedrību demokrātiskāku, iekļaujošāku un veselīgāku. Tāpēc mēs jūtam savu pienākumu šajās zināšanās dalīties ar citiem cilvēkiem ārvalstīs.
Konferencē piedalījās Latvijas, Lietuvas, Francijas un Ukrainas augstskolu pārstāvji.

Citas ziņas

Trīs starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences Rīgā!

Trīs starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Rīgā!


Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup