Izvēlieties augstākās izglītības līmeņus, kas jūs interesē

Uzņēmējdarbības vadība
Studiju programma piedāvā fundamentālu zināšanu apguvi un māca tās pielietot konkrētās praktiskās uzņēmējdarbības situācijās, ļaujot absolventiem kļūt par kompetentiem un inovatīviem uzņēmējiem, darba devējiem un vadītājiem, kuri gatavi darboties strauji mainīgā vidē mūsdienu globalizācijas apstākļos.
Maģistrantūra

Uzņēmējdarbības vadība

Studiju programma piedāvā fundamentālu zināšanu apguvi un māca tās pielietot konkrētās praktiskās uzņēmējdarbības situācijās, ļaujot absolventiem kļūt par kompetentiem un inovatīviem uzņēmējiem, darba devējiem un vadītājiem, kuri gatavi darboties strauji mainīgā vidē mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Datorsistēmas
Profesionālo datorzinātņu maģistru sagatavošana − jauna tipa mūsdienīgus speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju − Sistēmu analītiķis, kuri varētu strādāt dažādās nozarēs, pielietojot plašas un vispusīgas zināšanas datorsistēmu un tehnoloģiju jomā,
Maģistrantūra

Datorsistēmas

Profesionālo datorzinātņu maģistru sagatavošana − jauna tipa mūsdienīgus speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju − Sistēmu analītiķis, kuri varētu strādāt dažādās nozarēs, pielietojot plašas un vispusīgas zināšanas datorsistēmu un tehnoloģiju jomā,

Augšup