Izvēlieties augstākās izglītības līmeņus, kas jūs interesē

Informācijas sistēmas
Profesionālā bakalaura studiju programma Informācijas sistēmas sniedz datorzinātņu akadēmisko, programmētāja un sistēmu analītiķa profesionālo izglītību atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām pēc augsti kvalificētiem speciālistiem datorzinātņu jomā, nodrošina fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavo tālākām studijām profesionālā maģistrantūrā attiecīgā datortehnoloģiju virzienā. Īpaša studiju programmas dominante – mākslīgas intelektuālas sistēmas un nanotehnoloģiju pielietojumi intelektuālas informācijas sistēmās.
Bakalaurs

Informācijas sistēmas

Profesionālā bakalaura studiju programma Informācijas sistēmas sniedz datorzinātņu akadēmisko, programmētāja un sistēmu analītiķa profesionālo izglītību atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām pēc augsti kvalificētiem speciālistiem datorzinātņu jomā, nodrošina fundamentālo un nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavo tālākām studijām profesionālā maģistrantūrā attiecīgā datortehnoloģiju virzienā.

Uzņēmējdarbības vadība
Studentu sagatavošana, lai ieņemtu vadošus amatus un veidotu karjeru uzņēmumos, sabiedriskās un bezpeļņas organizācijās, lai sāktu savu biznesu. Augsti kvalificēto, novatoriski domājošo un konkurētspējīgo uzņēmējdarbības līderu sagatavošana, kuriem piemīt spēja risināt mūsdienu biznesa problēmas strauji augošajā pasaules konkurences tirgū, uzņēmēju domāšana, spēja veidot un veiksmīgi vadīt savus dažādu nozaru uzņēmumus vai ieņemt vadošos amatus jau esošajos uzņēmumos, vienlaikus apzinoties savu sociālo atbildību. Šī misija tiek sasniegta ar intelektuālu un praktisku starpdisciplināru pieeju mācībām.
Bakalaurs

Uzņēmējdarbības vadība

Studentu sagatavošana, lai ieņemtu vadošus amatus un veidotu karjeru uzņēmumos, sabiedriskās un bezpeļņas organizācijās, lai sāktu savu biznesu.

Uzņēmējdarbības vadība tūrismā
Sagatavot augsti kvalificētus, inovatīvi domājošus un konkurētspējīgus tūrisma uzņēmējdarbības vadītājus, kuri spēj dibināt un vadīt jaunus, inovatīvus un globālajā tūrisma tirgū konkurētspējīgus uzņēmumus vai ieņemt vadošus amatus jau esošos uzņēmumos gan Latvijas tirgū, gan arī ārzemēs.
Bakalaurs

Uzņēmējdarbības vadība tūrismā

Sagatavot augsti kvalificētus, inovatīvi domājošus un konkurētspējīgus tūrisma uzņēmējdarbības vadītājus, kuri spēj dibināt un vadīt jaunus, inovatīvus un globālajā tūrisma tirgū konkurētspējīgus uzņēmumus vai ieņemt vadošus amatus jau esošos uzņēmumos gan Latvijas tirgū, gan arī ārzemēs.

Augšup