”Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”;
Nr.1.1.1.1/20/A/038

Publicēts 09.12.2022.

Projekta norise 01.10.2022. - 31.12.2022.

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) kopā ar vadošo partneri SIA “Eye roll” īsteno sekojošas pētniecības aktivitātes::

 1. līdz 30.12.2022. tiks pabeigta aktivitāte – IS arhitektūras risinājumu projektēšana un izstrāde. Nodevums – 1 programmatūras kods;
 2. ir izveidota acu vingrinājumu bāze, kas ļauj nodrošināt gan sekošanas treniņus, gan sakāžu vingrinājumus. Tiek pastāvīgi modificēti algoritmi atbilstoši Latvijas Universitātes testēšanā iesaistītās komandas norādījumiem.

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.aprīlim.
”Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”;
Nr.1.1.1.1/20/A/038

Publicēts 09.09.2022.

Projekta norise 01.07.2022. - 30.09.2022.

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) kopā ar vadošo partneri SIA “Eye roll” īsteno sekojošas pētniecības aktivitātes::

 1. veikta iekārtas vadības izstrāde, balstoties uz plaši pieejamiem mikrokontrolieriem un servo motoriem;
 2. izstrādāts universāls algoritms, kas ļauj ar nepieciešamo precizitāti uzdod jebkuras ģeometriskās figūras, kas tiek attēlotas uz ekrāna (sienas, griestiem).

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.aprīlim.
”Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”;
Nr.1.1.1.1/20/A/038

Publicēts 11.06.2022.

Projekta norise 01.04.2022. - 30.06.2022.

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) kopā ar vadošo partneri SIA “Eye roll” īsteno sekojošas pētniecības aktivitātes::

 1. 2022.gada jūnijā ir sasniegts projekta vidusposms, līdz tam noslēdzot aktivitātes - “Ierīces korpusa un komponenšu tehniskās specifikācijas izstrāde”, “Pamatprogrammatūras tehniskās specifikācijas izveide”, “EYE ROLL ierīces stimula parametru izstrāde”;
 2. tiek veikta aparatūras darbināšanai nepieciešamo programmas kodu, programmatūras Informācijas sistēmas arhitektūras izstrāde. Darbības ietvaros ir izveidota mobilo aplikāciju arhitektūra, kas tās apvieno;
 3. iesaistoties visām 3 pusēm (SIA “Eye roll”, ISMA un LU) noris aktīvs darbs pie acu vingrinājumu algoritmu izstrādes.

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.aprīlim.
”Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”;
Nr.1.1.1.1/20/A/038

Publicēts 11.03.2022.

Projekta norise 01.01.2022. - 31.03.2022.

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) kopā ar vadošo partneri SIA “Eye roll” īsteno sekojošas pētniecības aktivitātes::

 1. principiālo elektrisko shēmu un slēgumu izstrādāšana, kā arī montāžas komponenšu kopsalikuma izveide. Turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes;
 2. iekārtu sadarbības interfeisa ar datoru kontroliera funkciju un atkarību apraksta; lietotāju grafisko interfeisu apraksta; virtuālo instrumentu programmatūras apraksta, kā arī attālinātā darba ar virtuālajiem instrumentiem iespējas izveides un noskaņošanas apraksta sagatavošana;
 3. IS arhitektūras, kas pārstāvēs programmproduktu un interfeisu kopumu starp tiem, un lietotāja interfeisu izstrāde.

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.aprīlim.
”Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”;
Nr.1.1.1.1/20/A/038

Publicēts 13.12.2021.

Projekta norise 01.10.2021. - 31.12.2021.

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) kopā ar vadošo partneri SIA “Eye roll” īsteno sekojošas pētniecības aktivitātes::

 1. tehnisko aprēķinu veikšana, lai analizētu EYE ROLL ierīces mehānismu funkcionalitāti, mehānismu savstrapējo integritāti. Ir izstrādāti galvenie principi un mehāniskie risinājumi pirmā prototipa ierīcei;
 2. programmatūras specifikācijas izstrāde - izgatavots testa simulators, kas kalpo par pamatu tehniskās specifikācijas izstrādei. Ir izstrādātas prasības pamatoprogrammatūrai;
 3. informācijas sistēmas un tās atbalstošo algoritmu izstrāde.

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.aprīlim.
”Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte”;
Nr.1.1.1.1/20/A/038

Publicēts 14.09.2021.

Projekta norise 01.07.2021. — 30.09.2021.

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola” (ISMA) kopā ar vadošo partneri SIA “Eye roll” ir uzsākusi darbu pie :

 1. EYE ROLL ierīces korpusa un pamatprogrammatūras nodrošinājuma tehniskās specifikācijas izstrādes, lai radītu ierīces un tās pamatprogrammatūras prototipu pētniecības vajadzībām;
 2. acu vingrinājumu algoritmu (programmēšana) izstrādes.

Projekta kopējās izmaksas: 466 737,34 EUR, no tām ERAF atbalsts 319 418,98 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.aprīlim.Augšup