Priekš kam pēta matemātiku?

„Tas, kurš nezina matemātiku, nevar uzzināt nekādu citu zinātni un pat nevar apzināties savu zināšanu trūkumu.”

Rodžers Bēkons, angļu filozofs un dabaszinātnieks, XIII gs.

Lai veiksmīgi piedalītos matemātikas konkursā jāprot darboties ar saīsinātās reizināšanas formulām, jāzina visu par kvadrātvienādojumiem, nebaidīties risināt ģeometriskus uzdevumus, jāprot mānīties un jādomā loģiski.

Protams, šogad uzdevumi būs citādi, taču patrenēties var arī, risinot pagājušo gadu konkursa uzdevumus:

2016

2015

2014

2013Augšup