Cienījamie studenti,

Lūdzam pievērst jūsu uzmanību LR IZM vadlīnijām par klātienes studiju procesa nodrošināšanu un pārēju uz drošām studijām pēc 10.10.2021.

Izstrādāts 20.08.2021

Vadlīnijas studiju procesa organizēšanai
augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā

1. Augstskolas un koledžas, kas īsteno augstākās izglītības programmas, 2021./2022. akadēmiskajā gadā atsāk darbu klātienē drošā režīmā vai daļēji drošā režīmā (daļēji drošu režīmu var nodrošināt līdz 2021. gada 10. oktobrim). Netiek noteikti kvantitatīvi ierobežojumi studējošo skaitam auditorijās un netiek noteikti telpas platības ierobežojumi uz vienu studējošo:

  • drošs režīms: klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu;
  • daļēji drošs režīms (ierobežotā pārejas periodā, līdz 2021. gada 10. oktobrim, lai līdz šim laikam iegūtu vakcinācijas statusu):
    1. studiju procesā var piedalīties ne tikai personas ar derīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem,
    2. bet arī testētās personas, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā.
    3. Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem personāla locekļiem un studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu.
    4. Iestādes vadītājam ir tiesības, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, mutes un deguna aizsegu lietošanas prasību noteikt visiem, neatkarīgi no sertifikāta veida.

Ne vēlāk kā 2021. gada 11. oktobrī ir jāpāriet uz drošo režīmu.

***

4. Covid-19 pārslimojušās, pret Covid-19 vakcinētās personas un personas, kurām ir negatīvs testa rezultāts, tiek identificētas, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

***

6. Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte. Šo lēmumu pieņem par studiju kvalitāti atbildīgās amatpersonas. Par šādu lēmumu ir savlaicīgi jāinformē studējošie….

***

9. Veicama personas veselības stāvokļa uzraudzība – netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne….

***

11. Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamās personas no saviem līdzekļiem.

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup