Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas stājās spēkā 2022.gada 29.janvārī, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs atbalstu 50 eiro mēnesī studentiem. Atbalstu piešķir par četriem mēnešiem laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim, tātad kopā 200 eiro.

VSAA adresēts iesniegums var iesneigt:

  • Studentam, ja viņš minētajā laikposmā mācās augstākās izglītības iestādē, tai skaitā koledžā, un ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot. (Iesniegumu iesniedz pats students par sevi.)
  • Jaunietim, ja viņš minētajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot. Tie ir jaunieši, kas sasnieguši 20 gadu vecumu vai stājušies laulībā, mācās, bet vecāki par viņiem nesaņem ģimenes valsts pabalstu. (Iesniegumu iesniedz pats jaunietis par sevi.)

Jauniešiem, kuri mācās un ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot, tiesības uz atbalstu ir neatkarīgi no apmācību formas vai veida (vai mācās dienas nodaļā / neklātienē / attālināti) un neatkarīgi no tā, vai strādā vai nestrādā, vai ir noslēgta laulība vai nav.
Atbalsts nepienākas, ja ir termiņuzturēšanās atļauja.

Ja jaunietis studē vai mācās Latvijas izglītības iestādē, tad izziņa, kas apliecina mācību faktu, nav jāiesniedz. Šādu informāciju VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Vairāk informācijas tiešsaistē: https://www.vsaa.gov.lv/lv/jaunums/informacija-par-50-eiro-atbalsta-izmaksu-par-bernu

Citas ziņas

Darba laiks maijā

Darba laiks maijā


Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup