Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā amatu vietām:

  • Starptautiskā biznesa komunikāciju katedras lektors (zinātņu nozarē: 5. Sociālās zinātnes. 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozarē: Uzņemējdarbības vadība) - 1 amata vieta;
  • Dabaszinātņu un datortehnoloģiju katedras docents (zinātņu nozarē: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozarē: Cita elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozare) - 1 amata vieta;

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no slūdzinājuma publicēšanas dienas jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  2. Izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina iegūto izglītību un zinātnisko grādu;
  3. Dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par darba stāžu, zinātnisko darbību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;
  4. Publikāciju un metodisko izstrādņu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem.

Uzziņas pa tālr.: 67100607

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup