Studiju un studējošā kredīts

Studiju kredīts ir paredzēts studiju maksas segšanai. Kredītam var pieteikties gan pilna gan nepilna laika studenti.
Studējošā kredīts ir paredzēts studenta ikdienas vajadzībām studiju laikā. Kredītam var pieteikties tikai pilna laika studenti.

Uz kredītu saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai patstāvīgās uzturēšanās apliecība -, kuri ir imatrikulēti Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.


"Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem,
kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”
( LR MK noteikumi Nr. 231 ).

INFO zināšanai!

  • Sākot ar 2020./2021. studiju gadu studiju un studējošos kredītus izsniegs Swedbank (PIETEIKTIES).
  • Piesakoties studiju vai studējošajam kredītam, topošajiem studentiem vairs nebūs nepieciešams otrs galvotājs, kas uzņemtos saistības gadījumā, ja kredītņēmējs nevarētu atmaksāt kredītu, - turpmāk šo garantiju sniegs finanšu institūcija Altum.
  • Turpmāk netiks noteikti studiju kredīta griesti – maksimālais studiju kredīts būs studiju maksas apmērā.
  • Pieteikties bankā valsts garantētajam studiju vai studējošā kredītam varēs pēc līguma noslēgšanas ar augstskolu un imatrikulācijas.
  • Pieteikšanās kredītam un līguma noslēgšana būs iespējama arī attālināti Swedbank internetbankā. Studentam jābūt attiecīgās bankas klientam (ATVERT KONTU).

Papildus informāciju par studiju un studējošā kredītu var iegūt:

Papildinformāciju par pieteikšanos studiju / studējošā kredītam var uzzināt pie
Rektorāta nodaļas vadītājas
Ludmilas Lastovskas-Zvirbules

+371 67100589
ludmila.lastovska@isma.lvAugšup