Programmas direktore: Dr.sc.ing., Profesore Jeļena Čaiko
Studiju ilgums:
pilna laika - 2 gadi, nepilna laika – 2,5 gadi
Kvalifikācija:
datorsistēmu un datortīklu administrators
Valodas:
Latviešu | Angļu

Studiju programmas mērķis

Sagatavot 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmā “Lietišķās informācijas tehnoloģijas” konkurētspējīgus speciālistus ar plašām zināšanām datorsistēmu un datortīklutehnoloģiju teorijā un vispārīgajos ekonomikas priekšmetos, kā arī padziļināt zināšanas datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, konfigurēšanā un administrēšanā, informācijas aizsardzības un drošības nodrošināšanā, attīstīt analītisko domāšanu un pilnveidot pētniecības darba iemaņas; sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus datorsistēmu un datortīklu nozarē ar profesionālām prasmēm datorsistēmu undatortīklu administrēšanas, programmēšanas un Web tehnoloģiju jomā.

Galvenie studiju priekšmeti:

 • Algoritmēšana un programmēšāna
 • Datorgrafika
 • Datoru tīkli un telekomunikācijas
 • Datoru arhitektūra un operētājsistēmas
 • Datu bāzes tehnoloģijas
 • Elektrotehnika un elektronika
 • Lietišķā angļu valoda
 • Lietišķā komunikācija
 • Matemātika
 • Programmatūras rīki
 • Uzņēmejdarbība
 • Vides drošības vadība
Augšup