Programmas direktore:
Ph.D., docente Tatjana Odinokova
Studiju ilgums:
1.1 gads vai 2 gadi
Piešķiramais grāds:
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Valodas:
Latviešu | Angļu

Programmas absolventi tiek gatavoti veiksmīgi reaģēt uz ārējās vides izaicinājumiem:


  • apgūstot mūsdienīgas vadības un pārvaldības metodiku, kas balstīta uz starptautiskās pieredzes piemēriem šajā jomā;

  • pielietojot šobrīd efektīvus mehānismus, koordināciju un komunikāciju, kas ļauj atklāt izaugsmes un uzplaukuma faktorus;

  • attīstot reālajā dzīvē balstītu sistēmisko domāšanu mainīgas biznesa vides apstākļiem;apgūstot stratēģiskās vadības iemaņas, lai mazinātu nenoteiktību, ko rada liels lēmumu pieņemšanā iesaistīto dalībnieku skaits;

  • pilnveidojot prasmi atlasīt, novērtēt un izmantot inovatīvas un daudzsološas vadības metodes un tehnoloģijas.


Augšup