Programmas direktore:
Ph.D., docente Tatjana Odinokova
Studiju ilgums:
1.1 gads vai 2 gadi
Piešķiramais grāds:
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Valodas:
Latviešu | Angļu

Programmas absolventi tiek gatavoti veiksmīgi reaģēt uz ārējās vides izaicinājumiem:


  • apgūstot mūsdienīgas vadības un pārvaldības metodiku, kas balstīta uz starptautiskās pieredzes piemēriem šajā jomā;

  • pielietojot šobrīd efektīvus mehānismus, koordināciju un komunikāciju, kas ļauj atklāt izaugsmes un uzplaukuma faktorus;

  • attīstot reālajā dzīvē balstītu sistēmisko domāšanu mainīgas biznesa vides apstākļiem;apgūstot stratēģiskās vadības iemaņas, lai mazinātu nenoteiktību, ko rada liels lēmumu pieņemšanā iesaistīto dalībnieku skaits;

  • pilnveidojot prasmi atlasīt, novērtēt un izmantot inovatīvas un daudzsološas vadības metodes un tehnoloģijas.

Vai jums ir jautājumi?

Mēs labprāt konsultēsim jūs visos jautājumos. Aizpildot veidlapu, jūs spersit pirmo soli, lai iegūtu vairāk informācijas.

Augšup